БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ

гр. Добрич,
ул. "Калиакра" 66

Тел.: +359 58 605 567
bmdad@mail.orbitel.bg


furgoni.wordpress.com remarketa.wordpress.com

Ремаркета
Автомобилни надстройки - фургони
Реконструкции на ремаркета, полуремаркета и надстройки
Ремонт и рециклиране на употребявани ремаркета, полуремаркета и надстройки
Резервни части и комплектовъчни възли собствено производство за дооборудване и ремонт
Дооборудване
Гаранция за качество, сигурност...

Реконструкции на транспортни средства за селското стопанство

Реконструкциите на употребявани фуражовози, зърновози и превозни средства които могат да се използват за зърновози се извършва след уточняване на изискванията на клиента.

Изграждането на допълнителни надстройки над съществуващите с цел увеличаване на обема

Изграждане на метална покривна конструкция с брезентово покривало.

Монтиране на шнекови устройства и изграждане на система за управлението им.

Реконструиране на самосвали зърновоз с шнек, ремаркета за селското стопанство, ремаркета за трактор, самосвални ремаркета, самосвали полуремаркета, ремонт на самосвали, резервни части за самосвали.


,