БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ

гр. Добрич,
ул. "Калиакра" 66

Тел.: +359 58 605 567
bmdad@mail.orbitel.bg


furgoni.wordpress.com remarketa.wordpress.com

Ремаркета
Автомобилни надстройки - фургони
Реконструкции на ремаркета, полуремаркета и надстройки
Ремонт и рециклиране на употребявани ремаркета, полуремаркета и надстройки
Резервни части и комплектовъчни възли собствено производство за дооборудване и ремонт
Дооборудване
Гаранция за качество, сигурност...

Реконструкции на фургонни транспортни средства

Реконструкциите на употребявани фургонни транспортни средства оптимизира транспорта в съответствие със спецификата на товара или осигурява многофункционалност на транспортното средство.

  • изграждане на странична врата с рамка
  • изграждане на преградни стени и монтаж на странични прозорци
  • подмяна на странични панели на фургон с раздвижни завеси
  • подмяна на странични панели на фургон с раздвижни завеси и средни чупещи колони на ролки
  • подмяна на панел таван с раздвижна покривна конструкция


Реконструкциите на фургонните надстройки ремаркета и полуремаркета могат да включват една или повече от изброените реконструкции.

Реконструирането на стандартен фургон във фургон за транспортиране на специализирани товари се извършва след уточняване на изискванията на клиента.