БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ

гр. Добрич,
ул. "Калиакра" 66

Тел.: +359 58 605 567
bmdad@mail.orbitel.bg


furgoni.wordpress.com remarketa.wordpress.com

Ремаркета
Автомобилни надстройки - фургони
Реконструкции на ремаркета, полуремаркета и надстройки
Ремонт и рециклиране на употребявани ремаркета, полуремаркета и надстройки
Резервни части и комплектовъчни възли собствено производство за дооборудване и ремонт
Дооборудване
Гаранция за качество, сигурност...

За транспортни средства до под

Предлаганите резервни части и комплектовъчни възли собствено производство са предназначени за дооборудване или ремонт под нивото на пода на употребявани транспортни средства . Унифицирането на възлите и детайлите позволява лесен монтаж след доставка.

  • Предпазни странични ограждения
  • Конзоли за калници
  • Гумоносачи
  • Стълби стоманени
  • Рама за теглич буферен
  • Греда задна буферна
  • Сандък за инструменти комплект
  • Сандък за храна комплект

Монтажа може да бъде извършен от производителя при налично превозно средство.

По договаряне след оглед "Българско Машиностроене Добрич - БМД” АД предлага ремонт на шасита на ремаркета и полуремаркета.